Triathlon Thailand
SA WAD DEEATHLETESEVENTS INFOCALENDAR OF EVENTSNEWSRESULTSARTICLESPICTURES
การฝึกว่ายน้ำ
เศรษฐีความสุข
ไตรกีฬา กีฬาของคนบ้า
คนมีเกียร์
เข่าพัง
Swim like a fish
รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม
น้ำครับ...น้ำ
คำสอนของคนเคยเป็นแชมป์
Lactic anarobic training
Fin training
คนมีเหล็ก
คราวหน้า ผมจะอุ้มเธอเอง
เจ๋งทั้งตัว
ไตรกีฬา กีฬาหมูๆ
นอนไม่หลับเลย
แม่ชีคนเหล็ก
ลดเวลาลง
ไอ้กรด มึงนะมึง
หัวใจวาย
ความรู้ทั่วไป
การฝึกว่ายน้ำ
การฝึกจักรยาน
การฝึกวิ่ง
Weight Training
การฝึก Transition
การฝึก Brick
การฝึก Tactic
Stretching ยืดเหยียด

วิจิตร  สิทธินาวิน

การฝึกว่ายน้ำ (Swim Training)

บทความที่จะเขียนต่อไปนี้ เป็นแต่เพียง Guid line แนวทางการฝึกเท่านั้น ไม่มีใครที่อ่านตัวหนังสือแล้วจะสามารถว่ายน้ำได้ สิ่งสำคัญก็คือ ท่านต้องลงมือฝึก ท่านจึงจะว่ายน้ำได้ อีกทั้งต้องมี "ครูฝึก" อย่าฝึกว่ายเองคนเดียว

การว่ายน้ำในทะเลสำหรับไตรกีฬาเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะกับพวกเราคนไทย ในต่างประเทศพวกเขาจะเน้นเป็นนโยบายแห่งชาติเลยก็ว่าได้ เขาวางนโยบายเป็นหลักว่า เด็กนักเรียนชั้นเด็กๆ (5 - 8 ขวบ) ทุกคนต้องได้รับการฝึกว่ายน้ำ(อย่างถูกวิธี) จนสามารถว่ายน้ำได้(ดี)

จะเห็นได้ว่า เด็กๆชาวนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือ แม้แต่สิงคโปร์ ฮ่องกง ต่างก็ว่ายน้ำได้ดีกันทุกคนและเด็กๆตัวน้อยๆเหล่านี้พวกเขารู้จัก TRIATHLON กันทั้งนั้น

ต่างกับเด็กๆบ้านเราลิบลับ  ในแต่ละปีจะมีเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตกันมาก และมีจำนวนมากกว่าการตายจากอุบัติเหตุอื่นๆมาก สาเหตุเป็นเพราะเด็กไทยส่วนใหญ่ว่ายน้ำกันไม่เป็น ......น่าเศร้าจริงๆ

หันมาทางไตรกีฬา อยากจะบอกท่านทั้งหลายที่สนใจที่จะเข้ามาฝึกไตรกีฬาว่า การว่ายน้ำเป็นเรื่องสำคัญมาก ท่านต้องทำการฝึกว่ายน้ำให้ดีเป็นเบื้องต้นและเป็นอันดับแรก อีกทั้งต้องฝึกอย่างถูกวิธี ฝึกจนรู้สึกว่า การว่ายน้ำระยะไกลเป็นเรื่องหมูๆ

เพื่อประกอบการฝึก ขอให้ท่าน Click เข้าไปดูการฝึกว่ายน้ำได้ใน Website: www.youtube.com แล้วให้ seach ไปที่ Swimming และ Swimming for Triathlon training ท่านก็จะได้เรียนรู้หลักการต่างๆ ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าใจแล้วนำมาประกอบกับการฝึก จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้o ตัวอย่าง VDO ที่อยากให้เข้าไปดู เช่น การวางแขน   http://www.youtube.com/watch?v=6AcfrZ51sf0&NR=1&feature=fvwp   http://www.youtube.com/watch?v=DmTkEwawPSw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=a3EhEeHUzgI&feature=related    http://www.youtube.com/watch?v=rJpFVvho0o4&feature=related   หรือ การฝึกว่ายใน Open water   http://www.youtube.com/watch?v=EZlXTswcpbc&feature=related

และยังมีภาพการสอนอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากใน web นี้ พวกเราควรจะได้เข้าไปดูเรียนรู้ศึกษา เพราะมันเป็นเทคนิคที่ดี ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถต่อยอดฝึกฝนพัฒนาความสามารถของท่านและลูกหลานให้ว่ายน้ำได้ดี มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล.....ไม่อายใครในระดับนานาชาติแน่นอนก่อนว่ายในทะเล ต้องฝึกว่ายในสระน้ำจืดเสียก่อน

การฝึกว่ายน้ำเพื่อเป็นนักไตรกีฬานั้น จำเป็นจะต้องฝึกให้ครบถ้วนกระบวนยุทธ์

การฝึกท่วงท่า (Stroke)เบื้องต้นในสระ  ซึ่งควรจะเป็นไปตามลำดับต่อไปนี้
            (1) การฝึกเตะขา ท่านต้องหา Kick board มาเพื่อช่วยในการฝึก ขอให้ดูภาพ

           

            (2) การฝึกหายใจ ควรจะฝึกหายใจให้ได้ทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวา อยากจะแนะนำว่า วิธีที่จะทำให้สามารถหายใจได้ทั้งซ้ายขวาได้ดี ขั้นแรกต้องสอบถามว่า คุณถนัดซ้ายหรือถนัดขวา ถ้าเป็นคนถนัดซ้ายให้ฝึกพลิกหน้าหายใจทางด้านขวาซึ่งเป็นด้านตรงกันข้ามกับด้านที่ถนัด อย่าไปเริ่มด้วยการฝึกหายใจด้านที่ถนัดกว่า เพราะมันจะยากต่อการฝึกขั้นต่อไป วิธีนี้ผมได้ใช้ฝึกเด็กๆมาแล้ว ได้ผลดีมาก เมื่อฝึกการหายใจด้านที่ไม่ถนัดจนกลายเป็นการหายใจที่ทำได้ปกติวิสัย ต่อมาจึงให้นักกีฬาฝึกหายใจด้านที่ถนัดสลับกับด้านที่ไม่ถนัด สรุปง่ายๆก็คือ คนที่ถนัดซ้ายให้ฝึกหายใจด้านขวาไปก่อน ฝึกไปจนคล่อง ฝึกไปจนถนัด หลังจากนั้นจึงฝึกหายใจด้านซ้ายซึ่งเป็นด้านที่ถนัด ซึ่งคนเราเมื่อฝึกด้านถนัดมันจะทำได้ง่ายเพราะเรามันถนัดด้านนี้เป็นทุนเดิมเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว เมื่อฝึกด้านซ้ายจนดีแล้ว เราจะเป็นคนที่สามารถหายใจได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา หลังจากนั้นเวลาฝึกว่ายน้ำให้หายใจทั้งสองด้านสลับกัน  การว่ายน้ำในทะเล จำเป็นจะต้องหายใจได้ทั้งสองด้าน การแข่งขันระดับนานาชาติ บางสนามว่ายตามเข็มนาฬิกา แต่บางสนามให้ว่ายทวนเข็มนาฬิกา ฉนั้นเวลาว่ายเมื่อหายใจได้สองข้างจึงได้เปรียบ            

            (3) การฝึกดึงแขน
            (4) การฝึกระยะทาง
            (5) การฝึกความเร็ว
            (6) การฝึกกระโดด
การฝึกว่ายน้ำในทะเล
            (1) การฝึกนำทิศ
            (2) การฝึกว่ายสวนคลื่น
            (3) การฝึกว่ายตามคลื่น
            (4) การฝึกว่ายขนานกับคลื่น
การฝึกลงสู่ทะเลและการขึ้นจากทะเล
            (1) การฝึกลงสู่ทะเล
            (2) การฝึกขึ้นจากทะเล
การฝึกความทนทาน
การฝึกความแข็งแรง
การฝึกความเร็ว

Tactic

SA WAD DEEATHLETESEVENTS INFOCALENDAR OF EVENTSNEWSRESULTSARTICLESPICTURES