Triathlon Thailand
SA WAD DEEATHLETESEVENTS INFOCALENDAR OF EVENTSNEWSRESULTSARTICLESPICTURES
ARTICLES
เศรษฐีความสุข
ไตรกีฬา กีฬาของคนบ้า
คนมีเกียร์
เข่าพัง
Swim like a fish
รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม
น้ำครับ...น้ำ
คำสอนของคนเคยเป็นแชมป์
Lactic anarobic training
Fin training
คนมีเหล็ก
คราวหน้า ผมจะอุ้มเธอเอง
เจ๋งทั้งตัว
ไตรกีฬา กีฬาหมูๆ
นอนไม่หลับเลย
แม่ชีคนเหล็ก
ลดเวลาลง
ไอ้กรด มึงนะมึง
หัวใจวาย
ความรู้ทั่วไป
การฝึกว่ายน้ำ
การฝึกจักรยาน
การฝึกวิ่ง
Weight Training
การฝึก Transition
การฝึก Brick
การฝึก Tactic
Stretching ยืดเหยียด

บทความต่างๆเหล่านี้ผม(วิจิตร สิทธินาวิน)ได้เขียนขึ้นมาและได้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนมานานหลายปีแล้ว

ต่อมาก็ได้พยายามเขียนเติมปรับเพิ่มในหลายๆส่วนเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย แต่ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผมตั้งใจว่า

จะพยายามหาเวลาหาโอกาสเขียนเพิ่มเติม ต่อเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากมีภาระกิจที่จะต้องดูแลกิจกรรมกีฬาของชาติในหลายๆส่วน

จึงอาจจะทำให้การเขียนบทความต่างๆเป็นไปช้าไม่รวดเร็วทันใจเท่าที่ควร ก็ต้องขออภัยต่อมิตรรักนักกีฬาทั้งหลายด้วย 

บทความต่างๆที่เขียนขึ้นมานี้ก็ด้วยเจตนาเพื่อให้เป็นแนวทางในเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจกีฬานี้ในการฝึกฝนตนเองต่อไปเท่านั้น

ขอให้ท่านศึกษาค้นคว้า เสาะหาเอาจากบรรดา website ต่างๆเพิ่มขึ้นอีก จะทำให้ท่านพัฒนายิ่งๆขึ้นไป

 

 

 


SA WAD DEEATHLETESEVENTS INFOCALENDAR OF EVENTSNEWSRESULTSARTICLESPICTURES